CRM Համակարգ

CRM Համակարգ

CRM Համակարգ

Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգը (CRM) -իրենից ներկայացնում է տեղեկատվության հետ աշխատող գործիքների համալիր, որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել, օպտիմալացնել և մեծացնել բիզնես-գործընթացների արդյունավետությունը, որոնք ուղղված են հաճախորդների հետ հարաբերությունների լավացմանը՝ յուրաքանչյուր հաճախորդի անհատական ցանկությունների վրա հիմնված։ Իսկ CRM լուծումը իրենից ներկայացնում է տեղեկատվության հետ աշխատող գործիքների համալիր, որը ներառում է հաճախորդների վերաբերյալ տվյալների բազա, ինչպես նաև մի շարք մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս համակարգել տվյալները և որոշել նրանց հետ աշխատանքի ճիշտ և արդյունավետ հերթականությունը։

 

Զեղչի հայտ